Jak wysyłać pliki większe niż 3 MB do pomocy technicznej Pinnacle Studio?

W przypadku, gdy pliki przekraczają dozwoloną wielkość 3 MB np.: duże pliki surowe z kamer,
proszę o przesłanie ich za pośrednictwem serwisu Wetransfer …link tutaj… .

 1. Po Przejściu na stronę http://wetransfer.com/, proszę o wybranie „Take me to Free„.
 2. Następnie proszę o, wpisanie w polu:a). Email to – naszego adresu mailowego – pomoc@pinnacle-studio.pl ,

  b). Your email – państwa adresu mailowego (powinien to być ten sama adres, który jest podany w zgłoszeniu) np.: jan.kowalski@wp.pl,

  c). Message – treść wiadomości, w której powinna być zawarta prośba np.: proszę o sprawdzenie czy wskazany plik będzie wspierany przez
  program Pinnacle Studio (proszę również podać w której wersji np.: 19, 20, 21 oraz czy będzie to wersja Standard, Plus, Ultimate),
  czy też dołączam plik do zgłoszenia technicznego przesłanego wcześniej.

 3. Następnie albo klikamy w „Add your files” i wskazujemy pliki, które chcemy przesłać.
  Uwaga! Można dodać klika plików z tego samego katalogu przytrzymując przycisk lewy CTRL na klawiaturze oraz wybierają kolejno myszą następne pliki.
  Można również dodać kilka plików z katalogu otwartego w aplikacji Windows Eksplorer (przeglądarka plików Windows), zaznaczając pliki z włączonym przyciskiem lewy CTRL i upuszczając na otwartą kartę w przeglądarce ze stroną Wetrasfer (metoda – przeciągnij i upuść).

Możecie Państwo również skorzystać z krótkiego poradnika wideo, jak wysłać z serwisu Wetransfer pliki, celem sprawdzenia.

Poradnik ten został zamieszczony pod wskazanym adresem https://youtu.be/MMafy3_YyUQ.